Wersjonowanie

Wersjonowanie.
Mechanizm tworzenie wersji obiektów przechowywanych repozytoriach jest wbudowany w system. Wszystkie zmiany w danych są przechowywane w systemie.
Wszystkie elementy podlegające wersjonowaniu są oznaczane znacznikami czasowymi.
W systemie obowiązuje b. istotna zasada, że nie będzie dwóch obiektów o tym samym znaczniku czasowym.
Widok systemu na określony punkt w przeszłości.
Ten mechanizm umożliwia określonym aplikacjom prezentację danych w/g stanu na pewien moment w przeszłości.
Możliwość powrotu określonych elementów do stanu z przeszłości tzw. Rollback.
Ten mechanizm jest dostępny dla aplikacji, które chcą się ochronić przed błędnymi zmianami dokonanymi przez nieuważnych użytkowników.
Twórca jest automatycznie właścicielem tworzonych obiektów.
Każdy użytkownik zostawia ślad rewizyjny swoich działań w systemie.

    


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR