Inne

Kopia repozytorium.
Automatyczna kopia repozytorium zabezpiecza przed utratą danych.
Kopia danych publikowanych w internecie
Dane publikowane mogą być zabezpieczone, niemniej po wygenerowaniu danych z bazy i repozytorium można je odtworzyć.
Kopia wewnętrznych repozytoriów plików i obrazów.
Pliki i obrazy wprowadzane przez użytkowników powinny być regularnie chronione, dotyczy to w szczególności załączników.
Kopia danych składowanych w MS SQL.
Dane w MS SQL to treść wprowadzana przez użytkowników. Polityka kopii bezpieczeństwa jest zgodna z polityka ochrony baz danych w środowisku MS SQL
 
Integracja z innymi systemami i aplikacjami:
Jedno logowanie daje dostęp do wszystkich niezbędnych aplikacji ang. Single Source Of Truth (Single Sign On, Single Authentication)
Wychodząc na przeciw najnowszym trendom w informatyce wspieramy użytkowników i ułatwiamy im życie przez możliwość dostępu do wszystkich uprawnionych funkcji w systemie po podaniu swojego jednego hasła
Portal korporacyjny/urzędowy
ICOR umożliwia przygotowanie wewnętrznego portalu dla pracowników, łączącego w jedno wszystkie zainstalowane w ICOR aplikacje i moduły
Wykorzystanie zewnętrznych baz danych
ICOR daje możliwość dołączenia danych z zewnętrznych baz w postaci bezpośredniego dostępu lub okresowego importu danych
Analizy zaawansowane - hurtownie danych - ang. Data Warehousing
Dane przechowywane w ICOR mogą być prezentowane w postaci tabel przestawnych i innych zaawansowanych analiz czy wykresów
 
Otwartość:
Wsparcie dla CGI
ICOR nie wyklucza korzystania z innych aplikacji opartych np. O CGI
Ponowne wykorzystanie elementów systemu w innych projektach
ICOR umożliwia i zaleca wykorzystanie stałych elementów w wielu projektach co pozwala na obniżenie kosztów i przyspieszenie wdrożeń nowych aplikacji.
Profile użytkowników
Każdy użytkownik posiada swój indywidualny profil w systemie.
Metadane
Dane publikowane w Internecie są opatrywane metadanymi dzięki czemu wyszukiwarki typu Google potrafią poprawnie je zaindeksować
 
Łatwość użytkowania:
Drag’n’drop treści
Treść opisów może być np. przeciągana z edytora MS Word
Stałe URL’e
Dane publikowane w Internecie mają zagwarantowane stałe adresy URL przez co każdy może poprawnie utworzyć link do interesującej go informacji
Język makro dla projektantów szablonów
Zaawansowani projektanci szablonów i wzorców stron mają do dyspozycji język programowania ułatwiający ich pracę
Sprawdzacz pisowni
Sprawdzasz pisowni w językach polski, angielski, niemiecki, francuski - na życzenie dostępne kilkadziesiąt innych języków
Edytor WYSIWYG
Dane są wprowadzane w edytorze w postaci takiej jakie będą widoczne dla odbiorców treści. Użytkownik może osadzać grafikę i dodawać odnośniki do plików przenoszonych na serwer z komputera osoby wprowadzającej dane..
Szablony i wzorce stron
Dowolne wzorce i szablony stron w różnych elementach struktury, system przechowuje bibliotekę elementów szablonów i wzorców co znakomicie ułatwia pracę projektantom i grafikom.
Możliwość modyfikacji struktury nawigacyjnej witryny
Czyli dodawanie, modyfikacja i usuwanie pozycji menu
Import/eksport dokumentów do/z formatów innych niż HTML
W szczególności wsparcie dla formatu PDF, który jako jedyny jest poprawnie odwzorowywany na większości drukarek i jednocześnie umożliwia opatrywanie podpisem elektronicznym.
Panel administracyjny w przeglądarce
Administratorzy systemu odpowiedzialni za jego strukturę i prezentację danych mogą wykonywać swoją pracę za pomocą przeglądarki internetowej.
Generowanie stron WWW
Strony publikowane w Internecie mogą być tworzone w momencie zmiany bądź okresowo np. raz dziennie.
 
Statystyki dostępu:
Statystyki automatyczne dla stron
Dla danych publikowanych w internecie każde kliknięcie i wizyta na stronie uaktualnia statystykę tej strony. Dane te mogą być umieszczone w szablonie przypisanym do tej strony.
Statystyki globalne
Globalne analizy oglądalności stron, kto i z jakiego miejsca oglądał strony, jakimi przeglądarkami i w jakich godzinach oraz wiele innych

        


© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR