Moduły

 ICOR
ICOR jest środowiskiem uruchomieniowym oraz kontrolerem wszystkich pozostałych modułów.  Platformą systemową dla ICOR jest Microsoft Windows Server, a serwerem WWW jest Microsoft Internet Information Server.
 ICOR Base WWW Services
Odpowiada za współpracę z wieloma serwerami WWW, sterowanie obciążeniem i wstępną autoryzację dostępu do systemu z poziomu WWW. Moduł zawiera także podstawowe elementy budowy aplikacji internetowych oraz umożliwia prezentację danych zawartych w ICOR w postaci dynamicznych stron HTML. Dodatkowo do modułu są włączone statyczne interfejsy do wbudowanego w ICOR generatora zestawień oraz możliwość tworzenia wykresów. W miarę potrzeby aktywowana jest opcja administracji modułem przez lokalnego administratora systemu.
 ICOR WWW Object Query Interface
Odpowiada za dynamiczne budowanie przez użytkownika zapytań do bazy danych. Dzięki niemu użytkownicy mają możliwość wyboru kryteriów, w/g których będą prezentowane dane. Moduł pozwala na wyprowadzenie wyników zapytania w postaci HTML, Excel, XML i innych.
 ICOR WWW Forms
Umożliwia edycję i wprowadzanie danych poprzez przeglądarkę internetową. Dokonuje automatycznej weryfikacji wprowadzonych danych i dba o aktualizację innych danych, które są powiązane z wprowadzonymi.
Dzięki temu modułowi jest możliwe wielostanowiskowe, jednoczesne wprowadzanie danych do ICOR.
 ICOR Worksheet Query
Umożliwia praktycznie dowolne definiowanie zawartości tabeli. Wbudowany język formuł podobny do języka zastosowanego w MS Excel sprawia, że jest to niezwykle silne narzędzie analityczne.
 ICOR Menu report generator
Umożliwia generowanie 'książek' zgodnie z zawartością menu dostępnego przez WWW. Integralną częścią modułu jest możliwość wprowadzania zaformatowanych tekstów jako treści poszczególnych rozdziałów. Teksty te mogą być pisane w edytorze osadzonym w przeglądarce lub kopiowane z MS Word.
ICOR Map
Moduł odpowiedzialny za dane mapowe. Definiuje klasy służące przechowywaniu danych geograficznych, ich obróbce i prezentacji. Pozwala na integrację danych z położeniem w przestrzeni. Możliwość obróbki danych w podziale na warstwy sprawia, że moduł ten jest niezwykle wydajny.

© 1988-2006 Mikroplan Sp. z o.o. ul.Przybyszewskiego 27, 71-277 Szczecin, email:biuro@mikroplan.com.pl
Powered by ICOR